Pemegang saham WINS setuju membagi 20% dari laba bersih dalam bentuk deviden saham dan tunai, dan penerbitan 340 juta saham baru melalui penerbitan saham tanpa hak memesan efek terlebih dahulu dalam waktu 24 bulan yang mendatang